Navigácia

 • Vianočná pošta

  Už tradične koncom decembra navštívime klientov CSS Batizovce. Aj tento rok sme potešili klientov a odovzdali sme im vianočné pozdravy vyrobené žiakmi. Veríme, že sme všetkým spríjemnili deň. Prajeme všetkým krásne Vianoce a ďakujeme za krásne stretnutie. Zároveň sme odovzdali dve plné krabice sladkostí, ktoré deti priniesli do školy počas aktivity " Obrátený advent" . Ďakujeme.

  http://cssbatizovce.sk/2018/12/vianocna-posta-od-spojenej-skoly-na-mierovej-ulici-vo-svite/

  Do galérie Vianočná pošta boli pridané fotografie.

 • Aby mali krásne Vianoce

  V decembri sme v škole vyhlásili výzvu " KILEČKO ". Rodičia, žiaci, zamestnanci školy, prinášali do školy rôzne trvanlivé potraviny (cukor, múka, orechy, cestoviny, olej, suroviny na pečenie, soľ.....). Na konci druhého vystúpenia, počas vianočnej besiedky, sme pani riaditeľke CSS Batizovce Ing. Danici Ďuricovej odovzdali symbolický šek na 200 kg potravín. A neostalo len pri odovzdaní šeku, ale tak, ako sme sľúbili, v pondelok 17.decembra sme všetky potraviny naložili do auta a pani riaditeľka E.Berezovskijová odovzdala potraviny v CSS - útulok Svit. 

  Prajeme všetkým deťom a ich rodičom v zariadení, aby prežili krásne Vianoce.   

 • Podarilo sa

  Počas dňa PSK si žiaci 8. ročníka školy vyskúšali činnosti v keramickej dielni pod vedením p. Pajerchinovej  v CSS Batizovce. Žiaci nedávno obdržali zásielku vlastných výrobkov.  V našej modelárni si ich dokončili a tu je výsledok. 

 • Merry Christmas

  Dnes si žiaci 4.A triedy spríjemnili poslednú hodinu angličtiny v starom roku výrobou vianočných pozdravov. 

  Všetkým prajú šťastné a veselé Vianoce. 

  Do galérie Merry Christmas boli pridané fotografie.

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Dňa 14. 12. 2018 si žiaci šiesteho až deviateho ročníka overili svoje vedomosti z histórie v školskom kole dejepisnej olympiády. Úspešní boli všetci, ktorí získali minimálne 60 bodov z monotématickej časti, príslušného učiva a otázok z regionálnej histórie. Do okresného kola postupujú 2, ktorí získali najviac bodov v svojej kategórii. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

  Výsledky: 

  Kategória F 1.miesto Jakub Danč 2. miesto Simona Kubaská

  Kategória E 1. miesto Oliver Hurčala 2. miesto Andrea Boceková 3. miesto Natália Kušnírová

  Kategória D 1. miesto Daniela Hricová 2. miesto Matúš Kuzmík 

  Kategória C 1. miesto Dominika Bodyová 2. miesto Alexandra Grivalská 3. miesto Juraj Slivka

  Do galérie Dejepisná olympiáda - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Prvé stretnutie s Osmijankom

  Naši tretiaci sa rozhodli, že sa v tomto školskom roku zapoja do celoslovenskej literárnej súťaže: Osmijankova literárna záhrada. Prvé stretnutie sme už absolvovali a pri plnení úloh sa nám naozaj darilo. Ďalšie úlohy budeme plniť počas celého roka a pomáhať nám v tom bude p. Viki Knihovníková z knižnice. Tešíme sa na to a dúfame, že sa nám bude dariť . Držte nám prsty!!!

  Do galérie Prvé stretnutie s Osmijankom boli pridané fotografie.

 • Na informatike

  Tvorili sme vianočné pozdravy.

  Do galérie Na informatike boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka

  Každoročne si žiaci Spojenej školy Mierovej vo Svite pripravia vianočné vystúpenie, ktorým spríjemnia predvianočné chvíle deťom zo škôlky, žiakom zo ZŠ Komenského, rodičom i priateľom školy. V aktuálnom školskom roku nám 11. a 12. decembra predstavili Novú rozprávku o Perinbabe, ktorou chceli pripomenúť, že aj v dnešnej dobe je dôležité tešiť sa zo života tak ako sa tešil Jakubko, keď obdivoval všetky krásy na svete a veriť v silu lásky. V rozprávke mali okrem hlavných postáv (Jakubka, Alžbetky, Perinbaby, Zubatej) svoje miesto aj snehové vločky, snehuliaci či komedianti. Boli sme svedkami strhujúceho súboja dobra so zlom. No všetko sa šťastne skončilo veselou svadbou Jakubka a Alžbetky. Okrem 250 šikovných detí základnej školy sa nám predstavili aj roztomilé detičky z materskej školy, talentovaní hudobníci zo ZUŠ i tanečníci z tanečnej skupiny Štýl. Hereckými a tanečnými výkonmi sa účinkujúcim podarilo na chvíľu pozastaviť predvianočný zhon a navodiť čarovnú vianočnú atmosféru.

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

 • Geografická olympiáda - šk. kolo

  Aj v tomto školskom roku si mohli žiaci overiť svoje vedomosti a zručnosti z predmetu Geografia v školskom kole Geografickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 44 žiakov II. stupňa.

  Výsledky:

  5. ročník:

  1. miesto – Daniel Spišák – 5.A

  2. miesto – Rudolf Vrbenský – 5.B

  3. miesto – Janka Maťová – 5.B

  6. – 7. ročník:

  1. miesto – Natália Kušnírová – 7.A

  2. miesto – Miroslav Maťo – 7.A

  3. miesto – Simona Kubaská – 6.B

  8. – 9. ročník:

  1. miesto – Barbora Škyrtová – 9.B

  2. miesto – Tomáš Štinčík – 9.A

  3. miesto – Alexandra Grivalská – 9.B

  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a prvým trom žiakom prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

  Do galérie Geografická olympiáda - šk. kolo boli pridané fotografie.

 • Prváci a tradície

  3.adventnú sviečku sme si dnes zapálili spolu s tradíciou na Luciu.Od Lucie do Vianoc,každá noc má svoju moc.

  Do galérie Prváci a tradície boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda - školské kolo

 • Vianočná besiedka - album prvý

  Kolektívy našich skvelých žiakov s pani učiteľkami.

  Do galérie Vianočná besiedka - album prvý boli pridané fotografie.

 • Informácia školskej jedálne

  Posledný deň na odhlasovanie z obedov je 14.12.2018 ( piatok)

  Od 17. do 21. 12. 2018 sa z obedov odhlasovať už nedá.

  V prípade choroby je možné zobrať obed do obedára.

 • Pozvánka

 • Hasiči úspešní

  Členovia hasičského krúžku sa v sobotu 8. decembra 2018 zúčastnili 1. kola Pohronskej halovej ligy Plameň v Banskej Bystrici. Spojenú školu Mierová reprezentovali v zložení: Saša Grivalská, Barbora Škyrtová, Simona a Rado Vendrinskí, Megi a Tomáš Štinčíkovci.Vybehali sme si strieborné medaily. Blahoželáme.

 • Na hodine biológie

  Aj na hodinách biológie máme priestor na projektové vyučovanie. Pozrite sa na práce našich žiakov siedmeho ročníka.

 • Prváci a tradície

  Dnes sa prváci dozvedeli,prečo dievčatá na Barboru dávali fo váz halúzku z ovocných stromov.Uvidíme,či tá naša rozkvitne do Vianoc.

  Do galérie Prváci a tradície boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 5.12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko.
  Tu sú výsledky: I. kategória 1. miesto Diana Berkešová 3.B
  2. miesto Tatiana Gondeková 3.B
  3. miesto Alexandra Chovanová 3.A
  II.kategória 1. miesto Karin Mrštinová 5.A
  2. miesto Dávid Dzugas 4.B
  3. miesto Natália Kalatová 5.A
  3. miesto Rudolf Mlynský 5.A
  III. kategória 1. miesto Peter Šaling 6.B
  2. miesto Viktória Ilavská 6.A
  3. miesto Miroslav Maťo 7.A
  Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodovom kolo.

 • i Bobor

  V online Informatickej sútaži iBobor, do ktorej sa naša škola každý rok zapája, sme mali tento rok veľmi šikovných riešiteľov. Tých najlepších sme odmenili diplomom. Ďakujeme za záujem a teší nás, že žiaci sa do tejto súťaže radi zapájajú a že úspešných riešiteľov máme stále viac. 

  Zoznam žiakov, ktorí boli odmenení diplomom:

  3.B trieda:

  Miroslav Mlynarčík

  Adam Pjatak

  3.A trieda

  Dávid Tompoš

  5.B trieda:

  Patrik Sedlák

  Adam Hyben

  Daniela Nečesaná

  Janka Maťová

  5.A trieda

  Matúš Starigazda

  Tomáš Kováč

  Denis Slodičák

  Karin Mrštinová

  Daniel Spišák

  6.A

  Alexandra Marhefková

  Bianca Třesohlavá

  Nina Šurinová

  7.A

  Miroslav Maťo

  Natália Kušnírová

  Bianca Jančeková

  Andrea Boceková

  Andrej Jančišin

  7.B

  Vanesa Šoltisová

  Šimon Šoltis

  Vratko Baláž

  Denisa Goleňová

  8.A

  Martina Gánovská

  Lukáš Ceľuch

  8.B

  Nikola Leskovjanská

  Daniel Kováč

  9.A

  Dárius Rojko

  Radovan Nagy

  Miroslava Antalová

  9.B

  Martin Hámor

  Všetkým Blahoželáme!

 • Na hodine techniky

  Je tu december a s ním prichádza aj vianočný čas, kedy každý sa snaží, niečo pekné kúpiť na Vianoce svojim blízkym. Ani naše deti nezaháľali a pripravili na Vianočný jarmok vo Svite, prekrásne výrobky, ktoré vyrobili na hodinách techniky prevažne z prírodných materiálov. Ich zručnosť, šikovnosť a snahu môžete vidieť na nasledujúcich fotkách.  

  Do galérie Na hodine techniky boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria