Navigácia

Ceny stravného v školskom roku 2018/2019 Zdravá výživa

Školská jedáleň

Ceny stravného v školskom roku 2018/2019

Školská jedáleň pri ZŠ Mierová 134,  059 21  Svit

Žiak sa stravuje v Školskej jedálni na základe zápisného lístku, ktorý žiaci dostanú na začiatku školského roka v triede od triedneho učiteľa, alebo je k dispozícii v kancelárii vedúcej ŠJ. 

 

Ceny stravného od 1.1.2018:

 

Deti 1. – 4. ročník              0,95 €/ deň

Deti 5. – 9. ročník              1,01 €/ deň
 

 

 

Úhrada cez účet:

VÚB č.účtu: SK05 0200 0000 0038 6026 0551

                     
V hotovosti nie je možné platbu uskutočniť.

 

Deti         1. –  4. ročník                 19,00 €

Deti         5. –  9. ročník                 20,20 €

 

 

Za stravu sa platí mesiac dopredu v čase od 10. – 15. v mesiaci. Každý nový školský rok by platba mala začať v auguste, aby bola zabezpečená na mesiac september. Ak nie je platba uskutočnená v auguste, v mesiaci september musia byť dve platby za september aj za október.

 

Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, za ktorého bude platba realizovaná.

 

Obed sa vydáva v čase od 11,30 – 13,30 hod.

 

Stravník je povinný odhlásiť sa z obeda deň dopredu do 14,30 hod.
V prípade nemoci si stravník môže 1.deň zobrať obed do obedára,
ďalšie dni sa musí odhlásiť.  

V prípade odhlásenia na dlhší čas t.j. týždeň a viac je to potrebné urobiť písomne s podpisom rodiča.

 Vrátenie preplatkov za školský rok sa uskutoční v mesiacoch júl a august.

 

Číslo telefónu:                052/77 55 275                              

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria