Navigácia

Úspechy žiakov

Školský rok 2016/2017

Galéria najlepších 2016/ 2017

 

Vedomostné súťaže:

 

 

           

Biologická olympiáda D – okr. kolo:

3. miesto      Šimon Šoltis, V.B         (projektová časť)                       

4. miesto      Daniel Kováč, VI.B

 

Biologická olympiáda D – okr. kolo:

9. miesto      Daniela Hricová, VI.A  (teoreticko-praktická časť)

13. miesto    Martina Gánovská, VI.A

 

Biologická olympiáda C – okr. kolo ( teoreticko – praktická časť)

7. miesto       Róbert Valčák, IX.A

8. miesto       Adam Kačmarák, VIII.A        

 

Botanikiáda – regionálne kolo:

Simona Pacigová, V.B, úspešná riešiteľka

Šimon Šoltis, V. B, úspešný riešiteľ

                    

Fyzikálna súťaž „Delta“ o pohár riaditeľa Gymnázia D. Tatarku v Poprade:

4. miesto        Dominik Bachratý, IX. A

                       Stanislava Šimonová, IX. A

                       Ján Juhász, IX. A

                       Matúš Gánovský, IX.A

 

 

 Archimediáda – okr. kolo - kategória G:

3. miesto         Patrik  Lihan, VII.A

 

 

Náboj  junior

10. miesto               Matej Kováč, IX. B

                                Róbert Valčák, IX. A

                                Alexandra Dzurillová, IX. B

                                Ján Juhász, IX. A

 

                              

Prírodovedný päťboj – okresná súťaž Gymnázia Kukučínova pre ZŠ

6.miesto              Dominik Bachratý, IX.A

                            Róbert Valčák, IX.A

                             Matúš Gánovský, IX.A

                             Stanislava Šimonová, IX.A

                             Ján Juhász , IX.A

 

 

Chemická olympiáda – okr. kolo:

4.miesto       Marek Tkáč, IX. A

Olympiáda slovenského jazyka – okr. kolo:

1. miesto      Kristína Jančeková, IX.B

 

Olympiáda slovenského jazyka  – kraj. kolo:

4. miesto      Kristína Jančeková, IX.B

 

Olympiáda anglického jazyka, 1B – okr. kolo:

5. miesto        Simona Poláčeková, IX. B

 

Dejepisná olympiáda E – okr. kolo

2. miesto           Patrik Lihan, VII.A

6. miesto           Dominika Bódyová, VII.A

 

Dejepisná olympiáda D – okr. kolo:

2. miesto         Renáta Hrušková , VIII.A

 

Dejepisná olympiáda F – okr. kolo:

2. miesto            Daniela Hricová , VI.A

 

Dejepisná olympiáda E – kraj. kolo:

16. miesto         Patrik Lihan , VII.A

 

Dejepisná olympiáda D – kraj. kolo

13. miesto        Renáta Hrušková, VIII.A

 

 

Geografická olympiáda F – okr. kolo

10.miesto          León Šikorský, VII.A

 

Geografická olympiáda E – okr. kolo:

5. miesto              Matúš Gánovský, IX.A

8. miesto              Róbert Valčák, IX.A

 

Technická olympiáda – kat.A  okr. kolo:

2. miesto            Róbert Valčák, IX.A

                          Adam Kačmarák, VIII.A

 

Technická olympiáda – kat.B  okr. kolo:

2. miesto             Patrik Lihan, VII.A

 

 

Matematická olympiáda – MOZ 5 – okr.kolo

4.- 6. miesto       Maroš Zajac, V.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 7 – okr.kolo

1. miesto           Patrik Lihan, VII.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 8 – okr.kolo

4 – 7 .miesto            Marek Kormoš, VIII.B

                                 Adam Kačmarák, VIII.A         

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 3.ročník:

1. miesto            Sofia Miškovičová, III.B

6. miesto            Nathan Kolpaský, III.B

10. miesto         Tomáš Kováč, III.A

 

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 4.ročník:

1. miesto             Nina Šurinová, IV.A

2. miesto             Lukáš Lesný, IV.A

5. miesto             Alexandra Marhefková, IV.A

 

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 5.ročník:

1. miesto              Lucia Mrštinová, V.A

2. miesto              Július Matušek, V.B

3. miesto              Kristína Kicová, V.B

4. miesto              Andrea Boceková, V.A

8.miesto               Simona Pacigová, V.B

 

Medzníky 2.svetovej vojny -

10. miesto            Matej Kováč, IX.B

                            Stanislava Šimonová, IX.A

                            Matúš Gánovský, IX.A

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Marek Kormoš,VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

                        Renáta Hrušková, VIII.A

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – krajské kolo

8. miesto         Marek Kormoš,VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

                        Renáta Hrušková, VIII.A

 

 

Biblická olympiáda greko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Patrik Sedlák, III.B

1. miesto         Alexandra Sasáková, II.A

3. miesto         Tibor Ridilla, VIII.B

                        Aneta Ridillová, VII.A

 

Biblická olympiáda evanj. – okr. kolo

2. kategória

2. miesto         Daniela Hricová, VI.A

3. miesto         Lucia Mršinová,  V.A

4. miesto         Miroslav Maťo, V.A

 

3. kategória

4. miesto         Laura Mrštinová, VIII.A

6. miesto         Tamara Cvancigerová, VII.A

9.miesto          Sára Kicová, VII.B

10. miesto       Klaudia Zgodavová, VII.B

Pápežské misijné diela

4.miesto          Marek Kormoš, VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

 

Umelecké súťaže:

 

Anjel Vianoc 2016:

 

Čestné uznanie     Ema Papcúnová, I.A

Čestné uznanie     Adam Kačmarák, VIII.A

 

 

Ochranárik – okres

2.miesto              Bianca Třesohlavá, IV.A

 

 

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) I.kategória – okr. kolo:

3. miesto             Magdaléna Štinčíková, IV.B

 

Jazykový kvet ( prednes RUJ, prevzatá tvorba) – krajské kolo

3. miesto             Kristína Jančeková, IX.B

 

Jazykový kvet ( prednes ANJ, prevzatá tvorba) – krajské kolo

2. miesto             Simona Poláčeková, IX.B

                           

 

Športové súťaže:

 

 

 

Slovenská liga v 60-tkach – hasičský šport

1. miesto         Tomáš Štinčík, VII.A

1.miesto          Magdaléna Štinčíková, IV.B

Súťaž mladých hasičov „O putovný pohár DHZ Batizovce“

3. miesto         Magdaléna Štinčíková, VI.B,  Radovan Nagy, Tomáš

                        Štinčík , VII.A, Barbora Škyrtová, Alexandra Grivalská, VII.B

 

Tatranská lyžiarska liga

2.miesto          Martin Ferjanček, VI.A

5. miesto         Samuel Meriač, V.A

 

Halové atletické majstrovstvá  Vsl. oblasti– hala Elán

2. miesto         Sára Kicová – skok do diaľky

3.miesto          Samuel Michalko – skok do diaľky

3. miesto         Samuel Michalko – beh na 150 m

 

 Atletika žiaci – okr. kolo:

2. miesto         Samuel Michalko, VIII.B  beh na 300 m

3. miesto         Matej Budzák, IX.B,  Tomáš Štinčík, VII.A,  Eduard Čipkala, VII.B, Samuel

                        Michalko, VIII.B   štafeta 4 x 60 m

 

Atletika žiačky – okr. kolo

2. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do výšky

1. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do diaľky

                        Petra Ilčíková, IX.A – vrh guľou

 

 

Atletika žiačky – krajské kolo

4. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do diaľky

5. miesto         Petra Ilčíková, IX.A – vrh guľou

 

                     

Basketbal žiakov ZŠ – okr. kolo:

2.miesto           Filip Lelkes, VIII.A, Ján Juhász, IX.A, León Šikorský, Dárius Rojko, VII.A,  

                        Zdenko Grác, Marek Šimčák, Matúš Kuzmik, VI.B, Jakub Slivenský, VII.A,

                        Peter Šoltys, IX.B, Vratko Baláž , Július Matušek, V.B

 

 

Basketbal žiačok ZŠ – okr. kolo:

4. miesto         Sofia Barboričová, Alexandra Dzurillová, IX.B,  Emma  Pristašová, Jessica   

                        Barillová, Veronika Šimčáková, Alenka Balážiková, IX.A,

                        Lucia Mudráková,  Rebeka Hudáková, VIII.B, Petra Pristašová, VI.A                 

 

 

 Florbal  starších žiačok – okresné kolo

3. miesto         Petra Ilčíková, Viktória Neupauerová, Emma Pristašová, IX.A, Sofia  

                        Barboričová, Alexandra  Dzurillová, Sára Paločková, IX.B, Sára Kicová, VII.B                          

                        Lucia Mudráková, Rebeka Hudáková, VIII.B, Petra Pristašová, VI.A

 

Florbal  starších žiakov – okresné kolo

4.miesto          Mário Klein, Tomáš Štinčík, VII.A, Bohdan Hámor, Alex Rusnák, Branislav

                        Melo, Gabriel Bodnár, Matúš Bohunčák, IX.A, Tomáš Benko, Samuel Lukáč,

                        Alex Hurčala, Erik Géci, VIII.A, Eduard Čipkala, VII.B, Ján Levocký, VI.B

 

 

Futbal starší žiaci  - okresné kolo

4. miesto         Mário Klein, VII.A, Tibor Ridilla, Alex Fábry, VIII.B, Bohdan Hámor, Alex

                       Rusnák, IX.A, Tomáš Benko, Samuel Lukáč, VIII.A, Marek Trajteľ, IX.B

 

 

Volejbal dievčatá- okresné kolo

5. miesto         Jessica Barillová, Vanesa Gubalová, Veronika Šimčáková, Emma Pristašová,

                        IX.A, Alexandra Dzurillová, Sofia Barboričová, Sára Paločková, IX.B, Rebeka

                        Hudáková, VIII.B

 

 

Volejbal chlapci - okresné kolo

4. miesto         Filip Lelkes, Tomáš Benko, Erik Géci, VIII.A, Marek Trajteľ, Peter Šoltýs,

                        IX.B, Alex Fábry, Ján Pastrnák, VIII.B,

 

 

 

 

 

 

 

Plavecká štafeta

1.miesto    Július Matušek,  Matej Budzák, Lillian Slušná,  Petra Pristašová, Rebeka

                 Hudáková, Andrea Zavacká, Adam Kačmarák, Natália Kušnírová

 

Jednotlivci v plávaní:

1.miesto          Matej Truhan, I.B 

                        Andrea Závacká, II.A

Daniel Šoltýs, IV.A

Lillian Slušná, V.B

Július Matušek, V.B

Petra Pristašová, VI.A

Rebeka Hudáková, VIII.B

Matej Budzák, IX.B

Stanislava Šimonová, IX.A

 

2. miesto         Kristína Panačková, II.A

                        Dorota Matušeková, IV.B

                        Natália Kušnírová, V.A

                        Marko Brynczka,V.A

                        Alexandra Grivalská, VII.B

                        Nina Šoltísová, VIII.B,

                        Adam Kačmarák, VIII.A

                        Petra Ilčíková, IX.A

3. miesto         Rudolf  Vrbenský,  III.A

                        Kevin Kuzmik, VI.A

                        Radovan Nagy, VII.A

 

 

Crossminton – Majstrovstvá Slovenska

 

 

2. miesto         Bianka Jančeková, V.A

3.miesto          Peter Šoltýs, IX.B

3.miesto          Zuzana Čapóová, VI.B

 

 

Podtatranská žiacka hokejbalová liga  U10

 

  2 . miesto  ( miestna oblasť)

                        Marco Capák, II.A, Nicolas Majer, Adam Pažický, III.B   

                       Stanislav Černohorský, Dominik Faix, Ľubomír Horňák, Matej Kuľha, Filip

                       Omasta, Vladimír Ďurta, Jakub Danč IV.A, Timotej Dikant, Šimon Škyrta,

                       Martin Špík,  Alex Čonka, IV.B

 

Zapojenie školy do súťaží: 40

 • vedomostné :  20
 • umelecké  a výtvarné    :   7
 • športové       :  13

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria