Navigácia

Rodičovská rada a Rada školy

Rada školy

Členovia Rady školy:

- za pedagogických zamestnancov:

1.      Ing. Miriam Kremmerová - predseda

2.      Matej Kovalčík, DiS. art.

- za nepedagogických zamestnancov:

3.      RNDr. Zuzana Pomorská

- za  zástupcov rodičov :

4.      Ing. Dušan Kačmarák

5.      Mgr. Katarína Štinčíková - podpredseda

6.      Mgr. Mária Kozlerová

7.      Ing. Fedor Kalász

- delegovaní zástupcovia :

8.      Ján Babčák

9.      Ing. Dáša Vojsovičová

10.  Ing. Ivan Zima

11.  PhDr. František Drozd, PhD.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria