Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit
tel.: +421 52 775 5342

mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFA 2018/253 Kancel. papier 96,00 s DPH 10.08.2018 KP plus, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/252 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.08.2018 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/251 Poplatok za telefón - mobil 10,50 s DPH 08.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/21450 Tonery 58,99 s DPH 08.08.2018 IT print Slovakia, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/23049 Poplatok za telefón - pevná linka 29,00 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFA 2018/248 Čistenie kanalizácie v ŠJ 115,62 s DPH 07.08.2018 Jozef Danko
Faktúra DFA 2018/247 Stierky na okná 99,80 s DPH 02.08.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/246 Výmena podlahovej krytiny s nivelizáciou 1 915,64 s DPH 02.08.2018 LINOTEX POPRAD s.r.o.
Faktúra DFA 2018/245 GDPR 42,00 s DPH 02.08.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o.
Faktúra DFA 2018/244 Vodné, stočné, zrážková voda 475,86 s DPH 01.08.2018 Podtatranská vodárenská spoločnosť
Objednávka Objednávky od 01.07.2018 do 31.07.2018 s DPH 01.08.2018
Faktúra DFA 2018/243 Školské tlačivá 109,84 s DPH 27.07.2018 ŠEVT a.s.
Faktúra DFA 2018/242 Učebné pomôcky 498,37 s DPH 25.07.2018 EDUXE Slovensko, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/240 BOZP 81,00 s DPH 23.07.2018 Martin Majerčák
Faktúra DFA 2018/241 Dodávka elektrickej energie 826,48 s DPH 23.07.2018 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DFA 2018/239 Výmena podlahovej krytiny v centrálnej chodbe 6 000,00 s DPH 16.07.2018 MILEO, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/238 Virtuálna knižnica-trieda bez kriedy 18,00 s DPH 16.07.2018 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/237 Oprava kamerového systému 39,77 s DPH 13.07.2018 DIDA s.r.o.
Faktúra DFA 2018/236 Dodávka tepla 2 188,62 s DPH 13.07.2018 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/235 Poplatok za telefón - mobil 10,50 s DPH 11.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3699

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria