Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit
tel.: +421 52 775 5342

mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb s DPH 02.03.2018 Slovak Telekom. a.s.
Faktúra DFA 2018/66 Nákup potravín 154,38 s DPH 23.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra DFA 2018/65 Nákup potravín 185,58 s DPH 22.02.2018 Marko Tatry s.r.o.
Faktúra DFA 2018/64 Nákup potravín 120,52 s DPH 22.02.2018 MILK-AGRO s.r.o.
Faktúra DFA 2018/63 Nákup potravín 518,34 s DPH 22.02.2018 MASO-TATRY, s.r.o.
Zmluva Dodatok č. 1 k 5101059468S/2018 Zmluva o združenej dodávka elektriny s DPH 22.02.2018 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DFA 2018/62 Nákup potravín 351,57 s DPH 21.02.2018 Ján Ondruš
Zmluva N 3/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 20.02.2018 Milan Lopušniak
Zmluva N 2/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 20.02.2018 Športový klub RIO Café Svit
Zmluva N 4/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 330,00 s DPH 20.02.2018 Ing. Viktor Kuchcík
Faktúra DFA 2018/61 Čistiace prostriedky 38,68 s DPH 20.02.2018 Gastrobal
Zmluva N 5/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00 s DPH 20.02.2018 Jazykové centrum Speak Up
Faktúra DFA 2018/59 Nákup potravín 196,38 s DPH 19.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o.
Faktúra DFA 2018/60 Nákup potravín 20,95 s DPH 19.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o.
Zmluva 9/2018 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov s DPH 19.02.2018 Technické služby mesta Svit
Faktúra DFA 2018/57 Dodávka elektrickej energie 1 278,51 s DPH 15.02.2018 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DFA 2018/57 Dodávka elektrickej energie 1 050,00 s DPH 15.02.2018 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DFA 2018/56 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.02.2018 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/55 Nákup potravín 9,60 s DPH 15.02.2018 Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra DFA 2018/55 Nákup potravín 14,03 s DPH 15.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3496

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria