Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit
tel.: +421 52 775 5342

mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka Objednávky od 01.12.2018 do 31.121.2018 s DPH 31.12.2018
Faktúra DFA 2018/454 Gastroodpad 110,90 s DPH 21.12.2018 Technické služby mesta Svit
Faktúra DFA 2018/453 Dodávka tepla 6 545,01 s DPH 21.12.2018 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/450 Obedy pre žiakov trpiacich celiakiou 76,70 s DPH 20.12.2018 AZZO, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/452 Nákup potravín 843,34 s DPH 20.12.2018 Marko Tatry s.r.o.
Faktúra DFA 2018/451 Nákup potravín 164,07 s DPH 20.12.2018 MILK-AGRO s.r.o.
Faktúra DFA 2018/445 Žaluzie - ŠKD 760,70 s DPH 19.12.2018 Bendík Martin - MODEL
Faktúra DFA 2018/447 Správa IT 160,80 s DPH 19.12.2018 Avalon IT s.r.o.
Faktúra DFA 2018/448 Uč. pomôcky - ZUŠ 845,10 s DPH 19.12.2018 Matúš Karabn - Hudobné centrum
Faktúra DFA 2018/446 Vodné, stočné, zrážková voda 500,94 s DPH 19.12.2018 Podtatranská vodárenská spoločnosť
Faktúra DFA 2018/449 Zero klient 2 508,00 s DPH 19.12.2018 Viktor Palutka - IT HERO
Zmluva 132/191/2018 Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.12.2018 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra DFA 2018/443 Výmena okien - Bio 1 976,19 s DPH 18.12.2018 PROFI - spol., s.r.o.
Faktúra DFA 2018/440 Výmena okien - ŠKD 4 610,04 s DPH 18.12.2018 PROFI - spol., s.r.o.
Faktúra DFA 2018/442 Nákup potravín 461,58 s DPH 18.12.2018 MASO-TATRY, s.r.o.
Faktúra DFA 2018/441 Kancel. nábytok 4 090,00 s DPH 18.12.2018 Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT
Faktúra DFA 2018/444 Výmena okien - uč. počítačov 2 634,92 s DPH 18.12.2018 PROFI - spol., s.r.o.
Faktúra DFA 2018/439 Maľovanie 809,70 s DPH 17.12.2018 Ján Majzel
Faktúra DFA 2018/438 Nákup potravín 191,12 s DPH 17.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o.
Faktúra DFA 2018/437 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 17.12.2018 KOMENSKY, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3913

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria